Các khóa học sắp khai giảng

Thông báo khai giảng lớp liên thông cao đẳng

Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2016

Ngày khai giảng: 28/06/2016

Tuyển sinh Trung cấp Chính quy Ngành Điều Dưỡng

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016

Ngày khai giảng: 25/07/2016

Tuyển sinh Trung cấp Chính quy Ngành Dược

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016

Ngày khai giảng: 25/07/2016

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016

Ngày khai giảng: 25/07/2016

Liên thông cao đẳng Y Dược chính quy tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016

Ngày khai giảng: 25/07/2016

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy Ngành Điều dưỡng

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016

Ngày khai giảng: 25/07/2016

dang-ky-xet-tuyen-cao-dang-cong-nghe-thuong-mai-ha-noi

Hình ảnh - Hoạt động

Giao lưu cấp thành phố phòng chống tai nạn thương tích Giao lưu cấp thành phố phòng chống tai nạn thương tích

  (Hậu trường: Trường trung cấp Y Dược Hà Nội tham gia phòng chống tai nạn thương tích)

Các ngành Đào tạo

Nội dung mô tả ngành 1

Nội dung mô tả ngành 2

Nội dung mô tả ngành 3

Nội dung mô tả ngành 4444444444444444