Chuyển đổi y dược

Tuyển sinh Văn bằng 2 Y dược năm 2016

Văn Bằng 2 Y Dược Tuyển sinh khóa 2016 Một trong những lựa chọn thông minh của nhiều bạn trẻ hiện nay đang có xu hướng học văn bằng 2 y dược, qua đó các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội làm việc, nâng cao thu nhập và đần khẳng định...

Tuyển sinh chuyển đổi y dược 2016

Chuyển Đổi Y Dược Trường Y Dược Hà Nội tuyển sinh khóa học chuyển đổi y dược 2016 Trường trung cấp y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học chuyển đổi y dược các ngành điều dưỡng đa khoa, y sĩ, dược sĩ văn bằng 2 chính...