Liên thông

Liên thông cao đẳng lên đại học các ngành y dược tại Hà Nội. Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội mở các khóa đào tạo liên thông dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp y dược, Cao đẳng y dược – điều dưỡng có nhu cầu Liên thông lên Cao đẳng & Đại học.

Khóa học liên thông y dược – Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội

Tuyển sinh liên thông y dược Hà Nội:

cao-dang-y-duoc-ha-noi-tuyen-sinh-2016-0545

Liên Thông Cao Đẳng Y Dược

  Tuyên sinh trường Y Dược ngành điều dưỡng

Liên Thông Đại Học Y Dươc

Đăng ký xét tuyển cao đẳng y dược hà nội

Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Đại Nam

1/ Ngành đào tạo:                  – Dược  2/ Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 kỳ). 3/ Hình thức đào tạo: Chính quy 4/ Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, có...

Tuyển sinh liên thông Đại học Dược hệ chính quy 2016

Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Y Dược Năm học 2016 – 2017 Trường cao đẳng Y dược Hà Nội, thông báo tuyển sinh liên thông đại học dược 2016. Đối tượng tuyển sinh liên thông đại học y dược Hà Nội 2016: các thí sinh đáp ứng...

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng chính quy Ngành Điều Dưỡng với các thông tin chính như sau: Đối tượng và hình...

Liên thông Cao đẳng Y dược chính quy Hà Nội

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC Hệ chính quy 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Liên thông cao đẳng Y Dược hệ chính quy với các thông tin chính như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh liên thông: Nhà trường tổ...