HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN

Nhà trường không ngừng hợp tác với các đơn vị khám chữa bệnh như các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội cho sinh viên thực tập lâm sàng và các trường đại học đào tạo chuyên về nhóm ngành y dược để sinh viên giao lưu học hỏi. Để sinh viên có được môi trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài ra nhà trường còn hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động có uy tín như Tập đoàn Việt Thắng để có đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các nước có nhu cầu cao về cán bộ y tế như Nhật Bản, Hàn Quốc …

Để đảm bảo được chất lượng về ngoại ngữ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và làm việc ở nước ngoài thì nhà trường đã làm việc và ký các hợp tác về phối hợp đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của trường với Trường CĐ Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam.

Tin Liên Quan

  • TKB TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA- NĂM HỌC 2023
  • LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI THÍ SINH NHẬP HỌC ĐỢT 1
  • Tuyển sinh văn bằng 2 Cao đẳng Điều Dưỡng- Thứ 7& Chủ nhật
  • Thông tin Tuyển sinh trình độ Cao đẳng năm 2020
  • Mã trường, mã ngành Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2020