Phương trình tổng quát với SinX và CosX

xin gửi tới các bạn học sinh lớp 11 hướng tiếp cận đối với một lớp phương trình bậc hai của sinX và cosX  . 

Tin Liên Quan

  • Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020
  • Tổng hợp kiến thức sinh học lớp 12.
  • Tổng hợp công thức Vật Lý 12
  • Các kỹ thuật bấm máy CASIO tính tích phân lớp 12
  • Bộ GD-ĐT công bố quy chế thi THPT 2020